Εγκατάσταση Arch Linux Xfce4 2020

Δημοσίευση Mar 18th 2020

Η ομάδα ανάπτυξης του Arch linux έκανε πρόσφατα κάποιες αλλαγές στα πακέτα εγκατάστασης

θα δούμε πως θα εγκαταστήσουμε to Arch linux με xfce4 (Έκδοση: 2020)

στον υπολογιστή μας το xfce4 είναι μια ελαφριά διανομή χωρίς άσκοπες προσθήκες τροποποιήσεις έτσι ώστε να επιτρέπουν στον χρήστη να διαμορφώσει το σύστημα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες σχεδόν από το μηδέν.

Παρακάτω θα δούμε όσο το δυνατόν πιο απλά βήμα προς βήμα οδηγίες πως να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα Arch Linux με επιφάνεια εργασίας xfce4 στον υπολογιστή μας. Θα ήταν προτιμότερο για τους αρχάριους να χρησιμοποιήσουν κάποιον σκληρό δίσκο που να είναι κενός η σε κάθε περίπτωση να είμαστε σίγουροι ότι δεν περιέχει αρχεία τα οποία χρειαζόμαστε.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ISO εγκατάστασης Arch Linux από εδώ.

Μετά τη λήψη γράψτε το αρχείο .iso σε ένα CD H DVD H βάλτε το σε ένα USB με το παρακάτω πρόγραμμα rufus μετά θα πρέπει να ρυθμίσουμε το BIOS για την εκκίνηση του υπολογιστή από ένα USB, DVD, ή CD. Το πλήκτρο που θα χρειαστεί να πατήσετε διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή και από BIOS σε BIOS Ανάλογα με το BIOS ή το UEFI της μητρικής μας, συνήθως το κουμπί που πρέπει να πατήσουμε για να μπούμε στο BIOS είναι το DEL ή το F2. Οι περισσότερες σύγχρονες μητρικές έχουν μια επιλογή “Boot menu”, στην οποία έχουμε συνήθως πρόσβαση πατώντας ένα από τα πλήκτρα F8 με F12 ή το Esc στην εκκίνηση του υπολογιστή.Αφού ορίσουμε το boot από το DVD η το usb μας η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσουμε είναι αυτή.

Image description

Τώρα, πρέπει να δημιουργήσουμε τρία partitio, ένα για το λειτουργικό σύστημα, ένα για το /home και ένα για το /swap.. Με την εντολή cfdisk κάνουμε partions στον δίσκο όπου θα εγκαταστήσουμε το Arch.Το προτεινόμενο μέγεθος του partition είναι 20GB για το /root, διπλάσια της φυσικής μνήμης για swap (αν έχετε 4GB τότε χρησιμοποιήστε 1-2GB) και το υπόλοιπο ως /home. Αφού δημιουργήσουμε τα partitions, θέτουμε ως Boot το partition όπου περιέχεται ο φάκελος /root εκτός εάν έχουμε δημιουργήσει διαφορετικό partition γι’αυτό το λόγο.

Root partition (/dev/sda1) with at least 20G size as Primary with Boot flag, ext4 formatted.

Swap partition (/dev/sda2) with 2xRAM size as Primary, Swap On.

Home partition (/dev/sda3) with the rest of space as Extended, ext4.

κάνουμε format τα partitions

mkfs.ext4 /dev/sda1

mkswap /dev/sda2

mkfs.ext4 /dev/sda3

Μετά τα κάνουμε mount.

mount /dev/sda1 /mnt

swapon /dev/sda2

mkdir /mnt/home && mount /dev/sda3 /mnt/home

Επιλέγουμε mirrorlist.

nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Επιλέγουμε γεωγραφικά κοντά σε εμάς (ελληνικά ) mirrors και διαγράφουμε τα υπόλοιπα , για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάναμε πατάμε τα πλήκτρα ctrl+x και μετά το πλήκτρο y η πατάμε ctrl+o και σώζουμε αμέσως.

Τώρα θα πρέπει να ελέγξουμε την σύνδεση μας στο internet.

ping google.com

Εάν δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση πίσω πληκτρολογήσετε:

dhcpcd

Κάντε ενημέρωση με την εντολή

pacman   –Syu

Image description

Αν όλα είναι οκ τώρα είναι η ώρα εγκατάστασης του βασικού συστήματος.

pacstrap /mnt base linux linux-firmware

Δημιουργία του fstab.

genfstab   -U   -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Τώρα θα πρέπει να μπούμε ως chroot.

arch-chroot /mnt

Στο hostname επιλέγουμε το όνομα θέλουμε να έχει ο υπολογιστής μας.

nano /etc/hostname

Καθορίζουμε το timezone.

ln   -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime

Μετά επιλέγουμε γλώσσα και το localtime.

echo -e 'LANG="en_US.UTF-8"\nLC_MESSAGES="C"\nLC_TIME="el_GR.UTF-8"' >> /etc/locale.conf

Δημιουργούμε το locale.

locale-gen

Ρυθμίζουμε τον πυρήνα.

mkinitcpio   -p linux

Εγκατάσταση του syslinux bootloader.

pacman   -S syslinux

Εγκατάσταση του nano

pacman   -S nano

Εγκατάσταση του dhcpcd

pacman   -S dhcpcd

Ρυθμίζουμε το syslinux bootloader.

syslinux   -install_update   -i   -a   –m

Μετά μπαίνουμε να ορίσουμε το root

nano /boot/syslinux/syslinux.cfg

Image description Προσοχή εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε στο LABEL arch από dev/sda 3 σε 1 που είναι το root.

Δημιουργούμε κωδικό για τον χρήστη “root”.

passwd root

Μόλις ορίσουμε κωδικό Βγαίνουμε από το chroot.

exit

Κάνουμε unmount και reboot.

umount /mnt/{home,} reboot

Αμέσως μετά την επανεκκίνηση μπαίνουμε σαν root και βάζουμε τον κωδικό μας. Μέχρι στιγμής εγκαταστήσαμε το βασικό σύστημα τώρα θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το δίκτυο μας.

systemctl start dhcpcd.service

systemctl enable dhcpcd.service

Εγκατάσταση γραφικών.

pacman   -S xorg xorg-server

Εγκατάσταση κάρτας γραφικών.

Για κάρτες Intel.

pacman   -S xf86-video-intel mesa

Για κάρτες Nvidia.

pacman   -S nvidia nvidia-utils

Για κάρτες AMD.

pacman   -S xf86-video-amdgpu mesa

Εγκατάσταση ήχου.

pacman   -S alsa-utils alsa-oss pulseaudio pulseaudio-alsa

Προσθήκη Χρήστη.

useradd -m -g users -G wheel,audio,video,storage,network,power -s /bin/bash user

Εδώ δημιουργήσαμε χρήστη με το όνομα user μπορούμε να βάλουμε ότι όνομα επιθυμούμε.

Επιλέξτε τον κωδικό του χρήστη.

passwd user

Εγκατάσταση του xfce4.

pacman   -S xfce4 xfce4-goodies

Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε οτι το xfce4 έχει εγκατασταθεί σωστά.

startxfce4

Εγκατάσταση του display manager lightdm.

pacman   -S lightdm lightdm-gtk-greeter

Ενεργοποιήστε το lightdm display manager.

systemctl enable lightdm

Εγκατάσταση mozilla firefox.

pacman –S firefox

Εγκατάσταση vlc Media Player.

pacman –S vlc

Εγκατάσταση Codecs.

pacman -S gstreamer0.10-plugins gstreamer0.10-ffmpeg ffmpeg

Εγκατάσταση fonts.

pacman -S font-bh-ttf ttf-dejavu ttf-bitstream-vera

Image description