Ιστοσελίδες για δωρεάν εικονίδια

bios

Παρακάτω θα δούμε μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες με όμορα δωρεάν εικονίδια, όλα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές, όπως SVG, PNG, EPS και PSD.

Website                           Description
UXWingWell Optimized, Free icons for commercial use
Shapedfonts Iconclub8000+ free icons
Feather IconsBeautiful, customizable open source icons
Tabler Icons470+ highly customizable open source SVG icons
Simple Icons1307 Free SVG icons for popular brands
Linear Icons1000+ Ultra crisp vector icons
Icons8Free icons, photos, vectors and tools
Flat IconThe largest database of free icons in PNG, SVG, EPS, PSD and BASE 64 formats
The Noun ProjectOver 2 Million curated icons, created by a global community
IconscoutFree Download Icons illustrations stock photos at one place
IconSear.chSearch engine with over 50,000 SVG icons indexed
Nucleo AppNucleo is a beautiful library of 27500 icons, and a powerful application to collect, customize and export all your icons. (Free & Paid)
Icon-icons.comFree Icons PNG, ICO, ICNS and Vector file SVG
Bootstrap IconsFree Icons built for Bootstrap but they’ll work in any project
Remix IconSimply Delightful Icon System
IconmonstrDiscover 4496+ free icons in 313 collections
Vivid.jsReady to use Free and Open Source SVG Icons Pack JavaScript Library.
IconfinderFree and premium vector icons in SVG, PNG, CSH and AI format
Lordicon50 free animated interactive icons
UseAnimationsFree Animated Icons in SVG and Json Format(for lottie)
css.gg700+ Open-source CSS, SVG and Figma UI Icons Available in SVG Sprite, styled-components, NPM & API
IconBros7843+ free icons grouped in 182 collections
Material Design IconsAn icon collection allowing designers and developers targeting various platforms to download icons in the format, color and size they need for any project.
HeroiconsFree, open source icons from the creators of Tailwind CSS.
ZondiconsA set of free premium SVG icons for you to use on your digital products.
Endless IconsA website offering a number of free icons. Icons are tagged and also compressed into kits.
IcomoonBrowse 5500+ Free Icons. Add any set you wish to easily browse and search its icons.
Eva IconsEva Icons is a pack of more than 480 beautifully crafted Open Source icons for common actions and items.
CryptoiconsA set of 430 crypto and fiat currency icons. Completely free.
IkonateFully customizable & accessible vector icons
appiconQuickly generate app icons in different sizes for your IOS, macOS and Android projects
LineIcons2000+ Essential Line Icons for Designers and Developers
EvericonsEvericons is a big pack of over 460 free icons designed by Aleksey Popov.
SVG RepoDownload free SVG Vectors for commercial use.
ConvertioConvert PNG files to SVG online & free. (One of the services provided by it.)
CSS ICONIcon set made with pure css code, no dependencies, “grab and go” icons
Unified iconsThousands of icons, one unified framework. One library, over 40,000 vector icons.
System UIcons220+ icons in a growing collection.
IconParkTransform an SVG icon into multiple themes, and generate React icons,Vue icons,svg icons
Radix IconsA crisp set of 15×15 icons designed by the Modulz team. All icons available as individual react component,SVG and more.
EOS IconsA pixel-perfect, open source iconic font available as ligature and SVG.
IoniconsBeautifully crafted open source icons for use in web, iOS, Android, and desktop apps.
Phosphor IconsPhosphor is a flexible icon family for interfaces, diagrams, presentations
Teeny IconsTeenyIcons is a set icons in SVG format easy to use in html
LucideLucide is an open-source icon library, a fork of Feather Icons.
IconesIcon Explorer with Instant searching, powered by Iconify.
Shitty IconsCollection of Free icons.
IconspediaIconspedia is a website that contains a large collection of high quality free icons.
iconhubJust practical stunning icons for everyone

TECH & WEB

Χρήσιμα εργαλεία online για web developers & more.

  Sites logo

  Tools

  Ιστότοποι και πόροι με πολύ χρήσιμα δωρεάν online εργαλεία για web developers και web designers

  Sites logo

  BIOS

  Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα πλήκτρα για την πρόσβαση σε Boot menu για γνωστούς κατασκευαστές.

  Sites logo

  Η φιλοσοφία πίσω από Arch είναι η απλότητα, ελαφριά λιτή και ευέλικτη διανομή χωρίς άσκοπες προσθήκες

  Sites logo

  Linux Power

  Έχετε τον παλιό σας υπολογιστή παραιτημένο κάπου σε κάποιο πατάρι; Ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.