Ιστοσελίδες που βοηθούν στις επιλογές που σχετίζονται με χρώματα

bios

Ιστότοποι και πόροι που βοηθούν στις επιλογές που σχετίζονται με τα χρώματα

Website                           Description
Color Brewer 2The original color palette generator, also supporting color blindness. Probably the scientifically best option. Also probably not the prettiest.
Colormind.ioColor palette generator
ColorCurves.appColor palette generator that uses curves to generate color palettes
CoolorsCreate the perfect palette or get inspired by thousands of beautiful color schemes
HTML Color CodesGet HTML color codes, Hex color codes, RGB and HSL values with our color picker, color chart and HTML color names
Colors & FontsA curated library of colors, fonts and resources
Palette ListPick 2 colors you like and the tool generates thousands of palettes for you.
Google Material Color ToolOfficial Google Material Color Palette Tool
Material PaletteFree to pick palettes, icons and colors for Material Design
ColorSpaceGenerate nice color palettes from one color
FlatUIColorsBeautiful set of color palettes in various flavors
Adobe ColorCreate color palettes, extract gradients from images, etc.
ColorsinspoAll-in-one resource for finding everything about colors
ColorsWallPlace to store your color palettes and generate palette in one click
HappyhuesHappy Hues is a color palette inspiration site that acts as a real-world example as to how the colors could be used in your design projects by Mackenzie Child
Adobe TrendsDiscover current color trends in different industries from the creative communities on Behance and Adobe Stock
Color HuntA free and open platform for color inspiration with thousands of trendy hand-picked color palettes
Gradient HuntA free and open platform for gradient inspiration with thousands of trendy hand-picked color gradients
Web GradientsA free website to find good CSS gradients
ColorBoxA free website to produce color set
CSS gradientA free website to make custom gradient and some examples of gradient
gradientaA pure css and jpg gradients
UI GradientsUI gradients color generator
Palette GeneratorGenerate new color palette with every spacebar press
Material Palettes1000+ Material Design palettes
GrabientGradient Selector
ShadeSwashQuickly generate shades of any color

TECH & WEB

Χρήσιμα εργαλεία online για web developers & more.

  Sites logo

  Tools

  Ιστότοποι και πόροι με πολύ χρήσιμα δωρεάν online εργαλεία για web developers και web designers

  Sites logo

  BIOS

  Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα πλήκτρα για την πρόσβαση σε Boot menu για γνωστούς κατασκευαστές.

  Sites logo

  Η φιλοσοφία πίσω από Arch είναι η απλότητα, ελαφριά λιτή και ευέλικτη διανομή χωρίς άσκοπες προσθήκες

  Sites logo

  Linux Power

  Έχετε τον παλιό σας υπολογιστή παραιτημένο κάπου σε κάποιο πατάρι; Ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.