Χρήσιμες δωρεάν συλλογές Tailwind CSS components
06-12-22

Χρήσιμες δωρεάν συλλογές Tailwind CSS components

Από την κυκλοφορία του το 2017, το Tailwind CSS έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στη δημοτικότητά του επειδή παρέχει στους προγραμματιστές την ευελιξία να δημιουργούν custom interfaces  χωρίς να δεσμεύονται από UI kit rules.
Μερικές φορές, μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε ή να αντλήσετε έμπνευση από ένα υπάρχον θέμα. 


Αυτές οι συλλογές σάς επιτρέπουν να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αποσπάσματα HTML απευθείας στη βάση κώδικα για χρήση ή τροποποίηση. Χτισμένα από άλλους προγραμματιστές, σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε γρήγορα το έργο σας βλέποντας το πιθανό αποτέλεσμα.

  1. Tailblocks
  2. Meraki UI
  3. Tailwind Toolbox
  4. Tailwind Templates
  5. Kometa UI Kit
  6. Material Tailwind
  7. Flowbite
  8. daisyUI


Tags Web Design

Χρήσιμα εργαλεία online για web developers & more.