Εγκατάσταση Arch Linux με γραφικό περιβάλλον Plasma

Δημοσίευση Jan 5th 2019

Παρακάτω θα δούμε όσο το δυνατόν πιο απλά βήμα προς βήμα οδηγίες πως να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα Arch Linux με επιφάνεια εργασίας Plasma στον υπολογιστή μας. Θα ήταν προτιμότερο για τους αρχάριους να χρησιμοποιήσουν κάποιον σκληρό δίσκο που να είναι κενός η σε κάθε περίπτωση να είμαστε σίγουροι ότι δεν περιέχει αρχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Image description

Κατεβάστε το Arch Linux

Μπορείτε να κατεβάσετε το ISO εγκατάστασης Arch Linux από εδώ. Μετά τη λήψη γράψτε το αρχείο .iso σε ένα CD H DVD H βάλτε το σε ένα USB με το παρακάτω πρόγραμμα μετά θα πρέπει να ρυθμίσουμε το BIOS για την εκκίνηση του υπολογιστή από ένα USB, DVD, ή CD. Το πλήκτρο που θα χρειαστεί να πατήσετε διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή και από BIOS σε BIOS Ανάλογα με το BIOS ή το UEFI της μητρικής μας, συνήθως το κουμπί που πρέπει να πατήσουμε για να μπούμε στο BIOS είναι το DEL ή το F2. Οι περισσότερες σύγχρονες μητρικές έχουν μια επιλογή “Boot menu”, στην οποία έχουμε συνήθως πρόσβαση πατώντας ένα από τα πλήκτρα F8 με F12 ή το Esc στην εκκίνηση του υπολογιστή.Αφού ορίσουμε το boot από το DVD η το usb μας η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσουμε είναι αυτή.

Image description

Τώρα, πρέπει να δημιουργήσουμε τα partition,Θα δημιουργήσουμε τρία partitio, ένα για το λειτουργικό σύστημα, ένα για το /home και ένα για το /swap.. Με την εντολή cfdisk κάνουμε partions στον δίσκο όπου θα εγκαταστήσουμε το Arch.Το προτεινόμενο μέγεθος του partition είναι 20GB για το /root, διπλάσια της φυσικής μνήμης για swap (αν έχετε 4GB τότε χρησιμοποιήστε 1-2GB) και το υπόλοιπο ως /home. Αφού δημιουργήσουμε τα partitions, θέτουμε ως Boot το partition όπου περιέχεται ο φάκελος /root εκτός εάν έχουμε δημιουργήσει διαφορετικό partition γι’αυτό το λόγο.

Root partition (/dev/sda1) with at least 20G size as Primary with Boot flag, ext4 formatted. Swap partition (/dev/sda2) with 2xRAM size as Primary, Swap On. Home partition (/dev/sda3) with the rest of space as Extended, ext4.

Εάν σας είναι δύσκολο να καταλάβετε πως πρέπει να δημιουργήσετε τα partitions μπορείτε να πάρετε ένα cd εγκατάστασης πχ ubuntu και να τα δημιουργήσετε εύκολα με την εφαρμογη gparted.

Image description

mkfs.ext4 /dev/sda1 (είναι το /) mkswap /dev/sda2 mkfs.ext4 /dev/sda3 (είναι το /home)

Μετά τα κάνουμε mount.

mount /dev/sda1 /mnt swapon /dev/sda2 mkdir /mnt/home && mount /dev/sda3 /mnt/home

Μετά επιλέγουμε mirrorlist.

nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Επιλέγουμε γεωγραφικά κοντά σε εμάς (ελληνικά ) mirrors και διαγράφουμε τα υπόλοιπα , για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάναμε πατάμε τα πλήκτρα ctrl+x και μετά το πλήκτρο y η πατάμε ctrl+o και σώζουμε αμέσως.

Τώρα θα πρέπει να ελέγξουμε την σύνδεση μας στο internet.

ping google.com

Εάν δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση πίσω πληκτρολογήσετε:

dhcpcd

Κάντε ενημέρωση με την εντολή

pacman –Syu

Image description

Αν όλα είναι οκ τώρα είναι η ώρα εγκατάστασης του βασικού συστήματος.

pacstrap /mnt base base-devel

Δημιουργία του fstab.

genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Τώρα θα πρέπει να μπούμε ως chroot.

arch-chroot /mnt

Στο hostname επιλέγουμε το όνομα θέλουμε να έχει ο υπολογιστής μας.

nano /etc/hostname

Καθορίζουμε το timezone.

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime

Μετά επιλέγουμε γλώσσα και το localtime.

echo -e ‘LANG=“enUS.UTF-8”\nLCMESSAGES=“C”\nLCTIME=“elGR.UTF-8”’ >> /etc/locale.conf

Δημιουργούμε το locale.

locale-gen

Ρυθμίζουμε τον πυρήνα.

mkinitcpio -p linux

Εγκατάσταση του syslinux bootloader.

pacman -S syslinux

Ρυθμίζουμε το syslinux bootloader.

syslinux-install_update -i -a –m

Μετά μπαίνουμε να ορίσουμε το root

nano /boot/syslinux/syslinux.cfg

Προσοχή εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε στο LABEL arch από dev/sda 3 σε 1 που είναι το root.

Image description

Δημιουργούμε κωδικό για τον χρήστη “root”.

passwd root

Μόλις ορίσουμε κωδικό Βγαίνουμε από το chroot.

exit

Κάνουμε unmount και reboot.

umount /mnt/{home,} reboot

Αμέσως μετά την επανεκκίνηση μπαίνουμε σαν root και βάζουμε τον κωδικό μας. Μέχρι στιγμής εγκαταστήσαμε το βασικό σύστημα τώρα θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το δίκτυο μας.

systemctl start dhcpcd.service

systemctl enable dhcpcd.service

Εγκατάσταση γραφικών.

pacman -S xorg xorg-xinit

Εγκατάσταση κάρτας γραφικών.

Για κάρτες Nvidia.

pacman -S xf86-video-nouveau

Για κάρτες ΑΤΙ.

pacman -S xf86-video-ati

Για κάρτες Intel.

pacman -S xf86-video-intel

Εγκατάσταση ήχου.

pacman -S alsa-utils alsa-oss pulseaudio pulseaudio-alsa

Προσθήκη Χρήστη.

useradd -m -g users -G wheel,audio,video,storage,network,power -s /bin/bash user

Εδώ δημιουργήσαμε χρήστη με το όνομα user μπορούμε να βάλουμε ότι όνομα επιθυμούμε.

Επιλέξτε τον κωδικό του χρήστη.

passwd user

Εγκατάσταση του plasma desktop.

pacman -S plasma

Για το plasma desktop είναι απαραίτητη και η εγκατάσταση του sddm.

pacman -S sddm

Ενεργοποιήστε το plsama desktop να ξεκινάει αυτόματα.

systemctl enable sddm

systemctl start sddm

Εγκατάσταση mozilla firefox.

pacman –S firefox

Εγκατάσταση flash.

pacman –S flasplugin

Εγκατάσταση vlc Media Player.

pacman –S vlc

Εγκατάσταση Codecs.

pacman -S gstreamer0.10-plugins gstreamer0.10-ffmpeg ffmpeg

Εγκατάσταση fonts.

pacman -S font-bh-ttf ttf-dejavu ttf-bitstream-vera

Ενεργοποίηση AUR.

nano /etc/pacman.conf

Προσθέστε στο τέλος την διεύθυνση

[archlinuxfr] SigLevel = Optional TrustAll Server = http://repo.archlinux.fr/$arch

Εγκαταστήστε το yaourt.

pacman -Sy yaourt fakeroot

Τώρα πρέπει να αφαιρέσουμε τις γραμμές που μόλις προσθέσαμε από το αρχείο./etc/pacman.conf και αφού σώσουμε το αρχείο ξανά είμαστε έτοιμοι.

Ενημέρωση συστήματος.

pacman -Syu

Image description

Καλώς ήλθες στον κόσμο του Arch Linux.

Στην κοινότητα του Arch θα βρουμε μια μεγάλη και έμπειρη βάση χρηστών πρόθυμων να μας βοηθήσουν σε Οποιοδήποτε Πρόβλημα.