Αλλαγή μεγέθους και συμπίεση ψηφιακών εικόνων online.

Δημοσίευση Oct 3rd 2018

Αν και υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες και εφαρμόγες εκει έξω, επέλεξα δυο, γιατί κατά τη γνώμη μου κάνουν την καλύτερη δουλειά.

https://tinypng.com/

http://compressjpeg.com/

Τι κάνει το TinyPNG και το Compressjpeg; χρησιμοποιούν έξυπνες τεχνικές συμπίεσης για τη μείωση του μεγέθους του αρχείου PNG η JPEG.. Με την επιλεκτική μείωση του αριθμού των χρωμάτων στην εικόνα, απαιτούνται λιγότερα bytes για την αποθήκευση των δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν αόρατο αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μέγεθος του αρχείου! χρησιμοποιήσει μικρότερο εύρος ζώνης και θα φορτώσει γρηγορότερα .

Πραγματοποιήστε λήψη των συμπιεσμένων εικόνων είτε ξεχωριστά είτε ομαδοποιημένες σε αρχείο ZIP.